logo

WSIIZ Przemyśl

image

Informatyka stosowana

Celem studiów o specjalności Informatyka stosowana jest przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych posługiwania się metodami i narzędziami informatyki. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych kwalifikacji, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

3,5 roku

7 semestrów
Czas trwania studiów

2300 / 1630

Liczba godzin zajęć
nie mniejsza niż

Pierwszego

Studia stopnia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.

24/7

Support Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.