Aktualności
Rekrutacja 2021/22
O Uczelni
Informatyka
Specjalności
Sylwetka absolwenta
Kosmetologia
Kosmetologia ogólna
Techonologia kosmetyków
Psychokosmetologia
Kosmetologia stomatologiczna
Kosmetologia z masażem
Pielęgniarstwo
Studia bez matury
Dyplomowany specjalista informatyki
Dyplomowany specjalista kosmetologii
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
Kierunki informatyczne
Kierunki Zdrowie i uroda
Geriatria i gerontologia
Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
Foreigner

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


AKTUALNOŚCI

Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 20.09.2021


ZAPRASZAMY NA KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY!!!

Uczniów klas II i III szk? średnich zapraszamy na kursy maturalne. Organizujemy kursy z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, WOS, informatyki oraz z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego.
Zaęia prowadzimy w grupach lub indywidualnie. Zaęia w grupach odbywają się jeden raz w tygodniu w soboty po cztery godziny lekcyjne według harmonogramu opracowanego dla danej grupy. Grupa liczy do 12 osób.
Zaęia indywidualne organizowane są wed?ug harmonogramu ustalonego z uczniem.

Zapraszamy do uczestnictwa w nowej edycji kursów maturalnych, które rozpoczynają się od listopada 2019 r.

Absolwent liceum na maturze w ramach przedmiotów obowiązkowych będzie zdawał:

 • język polski-część ustna i pisemna
 • język obcy nowożytny - do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski część ustna i pisemna
 • matematykę - część pisemna

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać jeden, dwa lub trzy przedmioty dodatkowe:

 • w częci ustnej: język obcy nowożytny
 • w częci pisemnej:
  • biologię
  • chemię
  • filozofię
  • matematykę
  • fizyki i astronomię
  • WOS
  • geografię
  • historię muzyki
  • historię sztuki
  • informatykę
  • język łaciński i kulturę antyczn?
  • język mniejszości etnicznej
  • język mniejszości narodowej
  • język obcy nowo?ytny
  • język polski
  • wiedzę o tańcu

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - zaęia prowadzą doświadczeni w prowadzeniu matur nauczyciele oraz egzaminatorzy maturalni wpisani do ewidencji egzaminatorów okrągowych komisji egzaminacyjnych.


(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com