Aktualności
Rekrutacja 2021/22
O Uczelni
Informatyka
Specjalności
Sylwetka absolwenta
Kosmetologia
Kosmetologia ogólna
Techonologia kosmetyków
Psychokosmetologia
Kosmetologia stomatologiczna
Kosmetologia z masażem
Pielęgniarstwo
Studia bez matury
Dyplomowany specjalista informatyki
Dyplomowany specjalista kosmetologii
Informatyka 2-letnie studia skrócone
Studia podyplomowe
Kierunki informatyczne
Kierunki Zdrowie i uroda
Geriatria i gerontologia
Zarządzanie rehabilitacją
Kursy
Opłaty
Dział toku studiów
Koło Naukowe GAMMA
Oferta sprzedaży
Oferty pracy
Kontakt
Foreigner

Zapraszamy studentów
i nauczycieli akademickich do korzystania z platformy:


REKRUTACJA


Rekrutacja 2019   ZAPRASZAMY NA STUDIA

REKRUTACJA TRWA DO 20.09.2021


K O S M E T O L O G I A


Zapraszamy na studia 3 letnie licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne

 • FARMAKOGNOZJA I TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW
 • MEDYCYNA ESTETYCZNA
 • MASAŻ I FIZJOTERAPIA
 • DIETETYKA I ODNOWA BIOLOGICZNA
 • MEDYCYNA NATURALNA

STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


I N F O R M A T Y K A


Zapraszamy na studia 3,5 letnie inżynierskie - stacjonarne i niestacjonarne

 • INFORMATYKA STOSOWANA
 • MULTIMEDIA I INŻYNIERIA GRAFIKI 3D
 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA I ROBOTYKA
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
 • INŻYNIERIA PROGRAMOWANIA i J. ANGIELSKI

STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


P I E L Ę G N I A R S T W O


Zapraszamy na studia 3,5 letnie licencjackie - stacjonarne i niestacjonarne


STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


STUDIA PODYPLOMOWE


K O S M E T O L O G I A

 • ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZE
 • ODNOWA BIOLOGICZNA
 • DIETETYKA PRAKTYCZNA I INNE

I N F O R M A T Y K A

 • INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA WITRYN
 • INFORMATYKA W SŁUŻBIE ZDROWIA
 • DIETETYKA PRAKTYCZNA I INNE
 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA
 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

P I E L Ę G N I A R S T W O


STYPENDIA SOCJALNE, MIESZKANIOWE, NAUKOWE I ZAPOMOGI


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.

Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć komplet dokumentów zawierający:

 • podanie na obowiązującym formularzu,
 • 4 fotografie typu legitymacyjnego,
 • świadectwo dojrzałości (maturalne) w oryginale bądź jego duplikat lub odpis świadectwa wystawiony przez szkołę,
 • kserokopię dowodu osobistego (w przypadku starych dowodów 2 i 3 strona),
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 90 zł (kierunek Informatyka)

Szczegółowych informacji udziela dziekanat uczelni.

Dowiedz się więcej o kierunkach lub wejdź w zakładkę specjalności.


Szczegółowe informacje zawiera Regulamin przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Decyzja MINSTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTA WYŻSZEGO w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów na kierunku "KOSMETOLOGIA"

Regulamin przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022: Wersja DOC / Microsoft Word

Podanie o przyjęcie na studia (formularz): Wersja DOC / Microsoft Word
(Podanie należy wydrukować na formacie A4 lub odebrać gotowy formularz w Dziale Toku Studiów).


  
Szerszych informacji udziela:

Biuro Rekrutacyjne
Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Przemyślu


Przemyśl, ul. Słowackiego 85,
tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310


e-mail: przemysl.wsiiz@gmail.com

Zapraszamy na studia!

(c) 2021 WSIiZ Przemyśl - ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl, tel. 530-900-367; 530-900-366; 533-336-310
Wszelkie uwagi oraz sugestie dotyczące strony proszę kierować na adres przemysl.wsiiz@gmail.com